Linija za proizvodnju limenki tekućine za upaljače i filtara