Linija za proizvodnju pokrivača za ptičje gnijezdo